top of page

Design Management palvelut

Focus Creative Oy tarjoaa yrityksille 1, 2 tai 3 päivänä viikossa toimivaa Design Management-palvelua. Design Management-palvelun suorittaa yrityksen palvelukseen palkattava kokenut Designjohtaja.

A

Designjohtajan tehtävänkuva

Designjohtaja tekee läheistä yhteistyötä markkinointi-, myynti- ja tuotesuunnittelutiimien kanssa varmistaakseen, että kaikki asiakasyrityksille suunniteltavat tuotteet vastaavat asiakastarpeita, yrityksen arvoja ja istuvat saumattomasti yhteen yrityksen brändin kanssa.

Designjohtaja johtaa, koordinoi ja suorittaa useita yrityksen suunnitteluun liittyviä tehtäviä. Tehtävinä voivat olla tuoteratkaisujen innovointi, tuotemuotoilu ja -kehitys, yritysilmeen ja identiteetin kehittäminen ja yleiset luovat roolit ja tehtävät. Designjohtaja voi työskennellä yhdessä yrityksen johdon kanssa asiakaskohderyhmien tunnistamisessa ja niiden analysoinnissa, tuoteinnovaatioiden kehittämisessä ja ratkaisujen määrittelyssä, tuotteiden suunnittelussa, muotoilutehtävissä sekä graafisen suunnittelun tehtävissä.

Designjohtajan päivittäiset tehtävät vaihtelevat projektien ja tiimin koon mukaan. Päivittäisiin tehtäviin voi kuitenkin kuulua kokouksiin osallistumista, niiden valmistelua ja koordinointia. Designjohtaja voi varmistaa, että suunnittelutyö on riittävän laadukasta ja että kaikkia annettuja ohjeita noudatetaan.

Designjohtaja tekee yhteistyötä kaikkien osastojen kanssa suunnittelutavoitteiden saavuttamiseksi, luo innovatiivisia ratkaisuja ja laittaa ne kontekstiin, jonka muut tiimit ja asiakkaat voivat helposti ymmärtää. Tehtäviin voi kuulua myös budjetin laatimista ja sen säännöllistä analysointia sen varmistamiseksi, että se pysyy kestävänä koko tuotekehityksen ajan. Designjohtaja mentoroi ja ohjaa tiimien jäseniä ja motivoi heitä saavuttamaan asetetut tavoitteet.

B

Designjohtajalla on:

  • Syvällinen ymmärrys koko suunnitteluprosessista aivoriihistä lopputuotteeseen

  • Luovaa osaamista innovatiivisten ideoiden muodostamiseksi

  • Trendien tarkka tuntemus ja näkemystä

  • Hyvät esimies- ja organisointitaidot

  • Kyky olla johtaja, mutta myös osata motivoida tiimin jäseniä

  • Kärsivällisyyttä ja päättäväisyyttä ratkaista ongelmat ajoissa

  • Joustavuutta ja luotettavuutta työskennellä monipuolisissa työympäristöissä

  • Kyky tuottaa ja johtaa projekteja johdonmukaisesti

  • Erinomaiset vuorovaikutustaidot

C

Designjohtajan päivittäisiä töitä:

Tuotestrategioiden kehittäminen yhdessä markkinoinnin ja tuotekehityksen johtajien kanssa.  Designjohtaja innovoi, laatii suunnittelustrategioita, luo konsepteja ja esittelee niitä ylimmälle johdolle.

Designjohtaja voi johtaa useista suunnittelijoista koostuvaa tiimiä arvioiden yksittäisiä suunnittelusuorituksia ja tiimin yleistä suorituskykyä. Antaa myös kriittistä palautetta tarvittaessa ja kannustavat tiimin jäseniä koko projektin ajan.

Designjohtaja tekee läheistä yhteistyötä tuote- ja markkinointitiimien kanssa. Työskentelee teknisen tiimin kanssa varmistaakseen suunniteltujen konseptien kustannustehokkaan valmistamisen. Toimii läheisessä yhteistyössä myös markkinointitiimin kanssa, koska he tuntevat parhaiten loppuasiakkaat ja ovat siten mukana tuotteen ominaisuuksien määrittelyssä, ulkonäön ja ilmeen kanssa ja lopputuotteiden asiakkaille esittelytilanteissa.

Designjohtajan panosta tarvitaan usein myös verkkosivustojen konseptoinnissa, käytettävyyssuunnittelussa ja testauksessa, käyttöliittymien konseptoinnissa, näyttelyjen ja messutapahtumien suunnittelussa, pakkaussuunnittelussa, yritysidentiteetin kehittämisessä ja markkinoinnin tukitoimissa.

Designjohtajat käyttävät taiteellisia ja luovia taitoja visualisoidakseen suunnitteluprojekteja ja käyttävät analyyttisiä taitoja valitakseen ja valvoakseen suunnittelutiimejä, jotka luovat näitä projekteja asiakkaan erityistarpeiden perusteella.

D

Designjohtaja yrityksenne palvelukseen:

Parhaisiin tuloksiin päästään, kun Designjohtaja voidaan kiinnittää pitkäjänteisesti kehittämään asiakasyrityksen tuotteita, identiteettiä ja designratkaisuja. Design Management-palvelu on saavilla minimissään 3 kk:n kestoisena.

Alpo_design kuva_sinertävä.jpg

Ottakaa yhteyttä, niin tulen kartoittamaan yrityksenne tämänhetkisen tilanteen kanssanne ja kartoittamaan tavoitteitanne ja tulevia tarpeitanne.

bottom of page